Quick Guide - CTR10

Her er en kort guide til, hvordan man behandler og vedligeholder Compacttilt CTR10.

Smøreoversigt

Til smøring af Compacttilten anbefales: Castrol Molub-Alloy 370-2 Lithiumbaseret højtrykssmørefedt med molybdændisulfid (MoS2) EP-additiver i NLGI 2.

Spec.: -DIN 51502 KF2K-25

-ISO 6743-9 ISO-LXCCIB2

Smørefedt indeholdende grafit og kobber må ikke anvendes.

Det sikres at sprøjte og smørenipler er frie for snavs inden smøring foretages. 

Vedligeholdelse

Ved dagligt eftersyn og vedligeholdelse kontrolleres:
➢ Smøring af smørepunkter ifølge oversigt
➢ Gevind er intakte
➢ Øjer og bolte ikke er brudt
➢ Ingen løse skruesamlinger
➢ Ingen revner eller brud
➢ Det sikres at redskabsfæstet er rent, er monteret og fastspændt korrekt
➢ Compacttilt Rotatoren er korrekt monteret mellem bæremaskine og redskab
➢ Der er ingen hydrauliklækage
➢ Der forekommer ingen fedtlækage på slanger eller i koblinger

Manuel omskiftning imellem klo og ekstra olieudtag

Manuel omskiftning udføres med en 7 mm topnøgle med skaft

Det ekstra olieudtag er altid aktivt når kloen aktiveres. Ekstra olieudtag kan kun deaktiveres ved at demontere hydraulikkoblingen.


Kloen kan aktiveres/deaktiveres manuelt uden at demontere hydraulikkobling ved brug af denne vejledning:


1. Drejes stilleskruen (højre om) i svirvelblok highflow til stop, sættes kloen ud af drift og derved er det
alene ekstraudtaget der er aktivt (med highflow).


2. Drejes stilleskruen (venstre om) i svirvelblok highflow til stop, er kloen og ekstra olieudtag igen aktivt.

Tilkobling af udstyr

STEP 1

Inden udstyr tilkobles hurtigskiftet skal det sikres at hurtigskiftets låsepaler er trukket tilbage, hvilket kan ses ved at indikatorpinden er skubbet ud.

(figur 5)

STEP 2

Udstyret som skal tilkobles skal være placeret så hurtigskiftets gaffeløjer kan fange an.

Hurtigskiftets gaffeløjer føres i indgreb med udstyrets tilkoblingsaksel.

(figure 6)

STEP 3

Når hurtigskiftets gaffeløjer har fanget an, svinges redskabet på plads således det ligger an mod hurtigskiftets åbne gaffeløjer. Hurtigskiftet aktiveres og låsepalerne skydes ud (Figur 7).

 

Aktiveringen af hurtigskiftet vil kunne ses ved at indikatorpinden er sænket ned. 

Maskinen er nu klar til brug med det tilkoblede redskab.

Brug af hurtigskifte med hydrauliksystem

Kontrol af montering

1. Kontroller at Compacttilt Rotatoren fungerer korrekt.
2. Kontroller at ingen slanger eller andet udsættes for klem-, snit- eller stræk skader.
3. Kontroller tætheder.
4. Kontroller at bolte er ordentlig fastspændt [Se bæremaskinens instruktion].
5. Kontroller at der ikke er kontakt med gravearm og Compacttilt Rotatoren ved fuldt udsving.
6. Sikrer at fæstet passer til bæremaskinen [se maskinen skilt].
7. Sikrer at pin-lock har fuldt udslag og indikator-pin er korrekt monteret.

OBS: Montering og installation må kun udføres af værksteder, der er godkendt af fabrikanten. Der må ikke udføres ændringer i monteringen uden fabrikantens tilladelse. Værksteder der er godkendte af fabrikanten er forhandlere med eget værksted, medmindre andet fremgår ved leverancen af Compacttilt Rotatoren.

Hent den fulde brugermanual

CTR10