Quick Guide - CTR3-3

Her er en kort guide til, hvordan du behandler og vedligeholder Compacttilt CTR3-3.

Smøreoversigt

Til smøring af Compacttilten anbefales: Castrol Molub-Alloy 370-2 Lithiumbaseret højtrykssmørefedt med med
min. 3% molybdændisulfid (MoS2) EP-additiver i NLGI 2.

Spec.: -DIN 51502 KF2K-25 

-ISO 6743-9 ISO-LXCCIB2

Smørefedt indeholdende grafit og kobber må ikke anvendes.

Det sikres at sprøjte og smørenipler er frie for snavs inden smøring foretages.

Vedligeholdelse

Ved dagligt eftersyn og vedligeholdelse kontrolleres:
➢ Smøring af smørepunkter ifølge oversigt
➢ Gevind er intakte
➢ Øjer og bolte ikke er brudt
➢ Ingen løse skruesamlinger
➢ Ingen revner eller brud
➢ Det sikres at redskabsfæstet er rent, er monteret og fastspændt korrekt
➢ Compacttilt Rotatoren er korrekt monteret mellem bæremaskine og redskab
➢ Der er ingen hydrauliklækage
➢ Der forekommer ingen fedtlækage på slanger eller i koblinger

Tilkobling af udstyr

STEP 1

Inden udstyr tilkobles skovlfæstetskal det sikres at detslåsepaler er
trukket tilbage, hvilket kan ses ved at indikatorpinden er skubbet ud

(figur 5)

Figur 5
Figur 5

STEP 2

Udstyret som skal tilkobles skal være placeret så skovlfæstets gaffeløjer kan fange an.

Skovlfæstets gaffeløjer føres i indgreb med udstyrets tilkoblingsaksel.

(figur 6)

Figur 6

STEP 3

Når skovlfæstets gaffeløjer har fanget an, svinges redskabet på plads således det ligger an mod skovlfæstets åbne gaffeløjer.

Skovllåsen aktiveres og låsekilen skydes ud (Figur 7).

Aktiveringen af skovllåsen vil kunne ses ved at indikatorpinden er sænket ned.

Figur 7

Maskinen er nu klar til brug med det tilkoblede redskab.

Afkobling af udstyr

STEP 1

Skovl/udstyr føres ned så det støtter mod et bærende underlag.

(Figur 8)

Figur 8

STEP 2

Skovllåsen oplåses af maskinføre, indtil indikatorpinden er
kørt ud. Herved slipper låsekilen skovlakslen (Figur 9).

Figur 9

STEP 3

Med skovllåsen åben, føres tiltrotatoren nu væk fra skovlen/udstyret (Figur 10).

Figur 10

Udstyret er nu afkoblet fra maskinen.

Tilkobling med CT-Oil

Ved anvendelse af redskaber til brug med CT-Oil, skal følgende instruktion følges, for at sikre korrekt sammenkobling, samt for at sikre optimal levetid på hydraulikkoblinger og mekaniske komponenter i forbindelse med CT-Oil systemet.

Vær opmærksom på at der skal være min. 180 bars tryk på skovllåsen for at sammenkobling fungerer.


Rengør hydraulikkoblingerne med jævne mellemrum på både tiltrotator og udstyr. Brug evt. støvhætter
ved længere pause mellem brug.


Ved kontinuerligt brug kan der opstå stor varmeudvikling på hydrauliktilslutningerne, så undgå at røre
ved dem umiddelbart efter brug.

STEP 1

Inden udstyr tilkobles skovlfæstet skal det sikres at dets låsepaler er trukket tilbage, og indikatorpinden er skubbet ud. Skovlfæstets gaffeløjer føres i indgreb med udstyrets tilkoblingsaksel (Figur 11)

Figur 11

STEP 2

Når skovlfæstets gaffeløjer har fanget an, svinges redskabet
på plads således det ligger an mod skovlfæstets åbne gaffeløje (Figur 12).

OBS. Det tilkoblede udstyr skal ligge an med vægtbelastning på punktet markeret med pile, inden skovllåsen aktiveres. Dette er med til at forlænge holdbarheden på CT-Oil
komponenterne.

Figur 12

STEP 3

Skovllåsen aktiveres. Når indikatorpinden er sænket ned, så er udstyret sammenkoblet og klar til brug (Figur 13).

Figur 13

Afkobling af udstyr med CT-Oil

STEP 1

Ved afkobling af udstyr sikres det, ligesom ved tilkobling, at udstyret lægger an mod skovlfæstets anlægsflade. Når man har sikret
sig dette, kan skovllåsen deaktiveres (Figur 14).

OBS. Det tilkoblede udstyr skal ligge an med vægtbelastning på
punktet markeret med pile, inden skovllåsen deaktiveres. Dette
er med til at forlænge holdbarheden på CT-Oil komponenterne. 

Figur 14

STEP 2

Placer udstyret der skal frakobles på et bærende underlag, og manøvrer tiltrotatoren fri af udstyrets gribeaksler (Figur 15).

OBS. Vær opmærksom på at tiltrotatorens skovlfæste ikke rammer udstyrets lynkobler når tiltrotatoren manøvreres fri. 

Figur 15

Maskinen er nu klar til brug med det tilkoblede redskab.

Brug af hurtigskifte med ventilsystem

Kontrol af montering

1. Kontroller at Compacttilt Rotatoren fungerer korrekt.
2. Kontroller at ingen slanger eller andet udsættes for klem-, snit- eller stræk skader.
3. Kontroller tætheder.
4. Kontroller at bolte er ordentlig fastspændt [Se bæremaskinens instruktion].
5. Kontroller at der ikke er kontakt med gravearm og Compacttilt Rotatoren ved fuldt udsving.
6. Sikrer at fæstet passer til bæremaskinen [se maskinen skilt].
7. Sikrer at pin-lock har fuldt udslag og indikator-pin er korrekt monteret.

OBS: Montering og installation må kun udføres af værksteder, der er godkendt af fabrikanten. Der må ikke udføres ændringer i monteringen uden fabrikantens tilladelse. Værksteder der er godkendte af fabrikanten er forhandlere med eget værksted, medmindre andet fremgår ved leverancen af Compacttilt Rotatoren.

Hent den fulde brugermanual

CTR3-3