Quick Guide

Her er en kort guide til, hvordan man behandler og vedligeholder Compacttilt CT2, CT3, CT6 og CT10.

Smøreoversigt

Til smøring af Compacttilten anbefales: Castrol Molub-Alloy 370-2 Lithiumbaseret højtrykssmørefedt med
molybdændisulfid (MoS2) EP-additiver i NLGI 2.


Spec.: -DIN 51502 KF2K-25
-ISO 6743 ISO-LXCCIB2


Smørefedt indeholdende grafit og kobber må ikke anvendes.


Det sikres at sprøjte og smørenipler er frie for snavs inden smøring foretages.

Vedligeholdelse

Ved dagligt eftersyn og vedligeholdelse kontrolleres:
➢ Smøring af smørepunkter ifølge oversigt
o Smøring af 2 stk. smørenipler (2 tryk) [smørenipler er placeret på den ene side af huset – i
hver sin ende]. Det sikres at O-ringe der er placeret med smørenipler, også opnår smøring.


➢ Gevind er intakte
➢ Øjer og bolte ikke er brudt
➢ Ingen løse skruesamlinger
➢ Ingen revner eller brud
➢ Det sikres at redskabsfæstet er rent, er monteret og fastspændt korrekt
➢ Compacttiltet er korrekt monteret mellem bæremaskine og redskab
➢ Der er ingen hydrauliklækage
➢ Der forekommer ingen fedtlækage på slanger eller i koblinger

Tilkobling af udstyr

STEP 1

Inden udstyr tilkobles hurtigskiftet skal det sikres at hurtigskiftets låsepaler er trukket tilbage, hvilket kan ses ved at indikatorpinden er skubbet ud.

(figur 5)

STEP 2

Udstyret som skal tilkobles skal være placeret så hurtigskiftets
gaffeløjer kan fange an.

Hurtigskiftets gaffeløjer føres i indgreb med udstyrets tilkoblingsaksel.

(figur 6)

STEP 3

Når hurtigskiftets gaffeløjer har fanget an, svinges redskabet på plads
således det ligger an mod hurtigskiftets åbne gaffeløjer. Hurtigskiftet aktiveres og låsepalerne skydes ud (Figur 7).

Aktiveringen af hurtigskiftet vil kunne ses ved at indikatorpinden er sænket ned. 

Maskinen er nu klar til brug med det tilkoblede redskab.

Brug af hurtigskifte med ventilsystem

Kontrol af montering

1. Kontroller at Compacttiltet fungerer korrekt.
2. Kontroller at ingen slanger eller andet udsættes for klem-, snit- eller stræk skader.
3. Kontroller tætheder.
4. Kontroller at bolte er ordentlig fastspændt [Se bæremaskinens instruktion].
5. Kontroller at der ikke er kontakt med gravearm og Compacttiltet ved fuldt udsving.
6. Sikrer at fæstet passer til bæremaskinen [se maskinen skilt].
7. Sikrer at pin-lock har fuldt udslag og indikator-pin er korrekt monteret.

OBS: Montering og installation må kun udføres af værksteder, der er godkendt af fabrikanten. Der må ikke udføres ændringer i monteringen uden fabrikantens tilladelse. Værksteder der er godkendte af fabrikanten er forhandlere med eget værksted, medmindre andet fremgår ved leverancen af Compacttiltet.

Hent den fulde manual her

CT2, CT3, CT6, CT10