Quick Guide - CT1

Her er en kort guide til, hvordan du behandler og vedligeholder Compacttilt CT1.

Smøreoversigt

Til smøring af Compacttilten anbefales: Castrol Molub-Alloy 370-2 Lithiumbaseret højtrykssmørefedt med molybdændisulfid (MoS2) EP-additiver i NLGI 2.

Spec.: -DIN 51502 KF2K-25

-ISO 6743-9 ISO-LXCCIB2

Smørefedt indeholdende grafit og kobber må ikke anvendes.

Det sikres at fedtsprøjte og smørenipler er frie for snavs inden smøring foretages.

Vedligeholdelse

Ved dagligt eftersyn og vedligeholdelse kontrolleres:

➢ Ugentlig smøring af endelejer
Fremgangsmåde:
Tilt helt til den ene side, og giv 1-2 tryk på smøreniplen i hver ende af tiltet.
Tilt helt til modsatte side, og giv ligeledes 1-2 tryk på smøreniplen i hver ende af tiltet.

 
➢ Gevind er intakte
➢ Øjer og bolte ikke er brudt
➢ Ingen løse skruesamlinger
➢ Ingen revner eller brud
➢ Det sikres at redskabsfæstet er rent, er monteret og fastspændt korrekt
➢ Compacttilten er korrekt monteret mellem bæremaskine og redskab
➢ Der er ingen hydrauliklækage
➢ Der forekommer ingen fedtlækage på slanger eller i koblinger

Brug af halvautomatisk hurtigskifte

STEP 1

Inden udstyr kan tilkobles hurtigskiftet, skal skiftets låse være i en oplåst position. Dette gøres ved at montere det medfølgende udløserrør på hurtigskiftets aktiveringsarm.

(figur 5)

STEP 2

Udløserrøret trykkes nedad indtil det går mod stop, hvorved låsepladen bringes i en oplåst position (Figur 6). Udløserrøret kan nu afmonteres, og låsen holder sig oplåst position.

(figur 6)

Tilkobling af udstyr

STEP 1

Udstyret som skal tilkobles skal være placeret så Compacttiltens gaffeløjer kan fange an.


Compacttiltens gaffeløjer føres i indgreb med udstyrets tilkoblingsaksel 

(figur 7)

STEP 2

Når udstyret svinges på plads på Compacttiltens skifte, så slår udstyrets aksel an mod skiftets udløserarm, og aktivere derved skovlåsen.

(figur 8)

STEP 3

Maskinen er nu klar til brug med det tilkoblede udstyr.

(Figur 9).

Brug af hurtigskifte

Kontrol af montering

1. Kontroller at Compacttilten fungerer korrekt.
2. Kontroller at ingen slanger eller andet udsættes for klem-, snit- eller stræk skader.
3. Kontroller tætheder.
4. Kontroller at bolte er ordentlig fastspændt [Se bæremaskinens instruktion].
5. Kontroller at der ikke er kontakt med gravearm og Compacttilten ved fuldt udsving.
6. Sikrer at fæstet passer til bæremaskinen [se maskinen skilt].
7. Sikrer at pin-lock har fuldt udslag og indikator-pin er korrekt monteret.

OBS: Montering og installation må kun udføres af værksteder, der er godkendt af fabrikanten. Der må ikke udføres ændringer i monteringen uden fabrikantens tilladelse. Værksteder der er godkendte af fabrikanten er forhandlere med eget værksted, medmindre andet fremgår ved leverancen af Compacttilten.

Hent den fulde brugermanual

CT1